top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van massages en/of behandelingen door of namens Serenity Studio Someren waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij er van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

JOUW AFSPRAAK BOEKEN

Afspraken voor massages en/of behandelingen worden online, telefonisch, per e-mail of in persoon gemaakt. Afspraken zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Je krijgt na het maken van een afspraak een e-mail ter bevestiging. Door een massage en/of behandeling te boeken stem je in met de algemene voorwaarden van Serenity Studio Someren.

VOOR JOUW AFSPRAAK

Voor iedere afspraak wordt een kort intake gesprek gevoerd, waarin de medische geschiedenis, huidige gezondheid en doelen van de behandeling besproken worden. Hiervoor wordt een consultatie formulier ingevuld. Deze dient voor iedere behandeling door de cliënt naar waarheid ingevuld en ondertekend te worden. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en informatie die tijdens de intake worden verstrekt. Sommige symptomen of gezondheids problemen (contra-indicaties) kunnen ervoor zorgen dat Serenity Studio Someren er toe besluit de behandeling te wijzigen of niet uit te voeren. Om te voorkomen dat je op jouw afspraak geen behandeling kunt ondergaan, raden we je nadrukkelijk aan vooraf informatie in te winnen, en eventueel eerst contact op te nemen met je (huis-) arts voordat je naar je afspraak met Serenity Studio Someren komt. Wij behouden het recht om, in het geval van contra-indicaties zonder schriftelijke toestemming van een behandelend arts, behandelingen te weigeren.

Mocht er gestart zijn met een behandeling en blijkt er (tussentijds) toch iets te zijn waardoor deze niet afgemaakt kan worden, kan Serenity Studio Someren hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Er zal ook geen terugbetaling van de behandeling geschieden.

ANNULEREN

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd of verzet worden. Indien dit korter van tevoren gebeurt, of als een afspraak niet wordt nagekomen, zijn we genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen. Als een cliënt laat is voor de behandeling, wordt deze ingekort, maar wordt het gehele afgesproken tarief berekend. 

In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Serenity Studio Someren het recht een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Hiervan is onder meer sprake in het geval van ziekte van de massage therapeut. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt aan de klant. Indien verplaatsing niet mogelijk of gewenst is, kan in dit geval de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

BETALINGEN, CADEAUBONNEN EN ABONNEMENTEN

Alle behandelingen dienen contant, per tikkie of pin betaling worden voldaan, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Serenity Studio Someren. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

Het is mogelijk een behandeling met een cadeaubon te betalen. Alleen cadeaubonnen die verstrekt of erkend zijn door Serenity Studio Someren worden als betaalmiddel geaccepteerd.

Een abonnement geeft recht op 10 behandelingen van het soort weergegeven op het abonnement. Andere behandelingen zijn mogelijk. Indien er een meerprijs is voor de afwijkende behandeling, dient deze apart te worden voldaan. het totaalbedrag voor een abonnement dient direct voldaan te worden. De abonnementen zijn niet persoonsgebonden en kunnen door meerdere mensen gebruikt worden. De geldigheid en vervaldatum staan genoteerd op de abonnementskaart en kunnen alleen met toestemming van Serenity Studio Someren worden aangepast. Restitutie van ongebruikte sessies is niet mogelijk.

VOORWAARDEN CADEAUBON

De cadeaubon is alleen geldig bij Serenity Studio Someren. De aangegeven waarde is in Euro's, incl. BTW. De cadeaubon is niet tegen contant geld inwisselbaar, maar kan wel in delen besteed worden. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de waarde van de gekozen behandeling, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. Indien de waarde van de cadeaubon hoger is dan die van de gekozen behandeling, blijft de restwaarde geldig tot de vervaldatum vermeld op de cadeaubon. De cadeaubon heeft een waarde van 2 jaar na datum van aanschap. Aanpassing van de waarde, aanvangsdatum en/of vervaldatum maakt deze ongeldig. 

Voor een behandeling dient een afspraak gemaakt te worden. De datum is afhankelijk van beschikbaarheid. Je dient bij het maken van de afspraak te vermelden dat je gebruik maakt van een cadeaubon, met het unieke cadeaubonnummer. 

PRIVACYVERKLARING

Bij het maken van een afspraak ga je direct akkoord met het aanleggen van een cliëntdossier met de door jou verstrekte gegevens. Persoonlijke en/of medische gegevens worden nooit zonder je schriftelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij er een dringende wettelijke reden toe bestaat. Je gegevens dienen alleen ten behoeve van onze eigen bedrijfsvoering. We stellen alles in het werk om jouw gegevens te beschermen. We gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen, afspraakbevestigingen te sturen, en om je behandelinging goed en vakkundig uit te voeren. Ook kan er informatie naar je e-mail adres gestuurd worden om je op de hoogte te brengen van veranderingen, acties of nieuws. Indien je aangeeft geen nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt je afgemeld voor deze (extra) informatie.

Wettelijk dienen wij jouw gegevens zeven jaar na een behandeling te bewaren. In het geval van een behandeling op een minderjarige zijn wij wettelijk genoodzaakt gegevens zeven jaar na de 18e verjaardag van de cliënt te bewaren. Serenity Studio Someren en de cliënt zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in kader van hun overeenkomst is overlegd.

PROFESSIONEEL / BEHOORLIJK GEDRAG

Tijdens een behandeling zijn wederzijds respect en een veilige sfeer voor zowel de cliënt en Serenity Studio Someren vanzelfsprekend. De cliënt dient zich tijdens alle contact met Serenity Studio Someren volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien de cliënt onbehoorlijk gedrag vertoont, heeft Serenity Studio Someren het recht de behandeling te stake en de cliënt direct en zonder opgaaf van redenen de toegang tot de praktijk te ontzeggen.

Serenity Studio Someren is een professionele organisatie en er wordt onder geen enkele voorwaarde erotische en/of sensuele behandelingen gegeven. Dit is ook niet bespreekbaar. 

Tijdens een behandeling dien je je ondergoed aan te houden. Respect voor jouw integriteit is belangrijk voor ons, en wij zorgen er daarom voor dat je tijdens je massage gedeeltelijk door een handdoek bedekt blijft. 

Je kunt van Serenity Studio Someren verwachten dat hygiëne belangrijk is, en wij verwachten dat ook terug van onze cliënten. Uit beleefdheid en respect en voor je eigen comfort raden we je aan te douchen voor je naar de praktijk komt, makkelijke kleding te dragen en sieraden zo veel mogelijk af te doen. 

Tijdens een behandeling wordt je verzocht mobiele telefoons, piepers en andere elektronica uit te schakelen of op stil te zetten. 

Serenity Studio Someren behoudt zich het recht voor een cliënt zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van behandeling.

bottom of page